Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit.

Verschil tussen WOZ-waarde en marktwaarde

Je hebt je droomhuis gevonden. Je bent helemaal verliefd op het huis, maar je wilt niet te veel betalen. Hoe pak je dat aan? Potentiële kopers gaan dan uitzoeken wat de WOZ-waarde is om een uitgangspunt te hebben voor de onderhandelingen, maar is dat terecht?

Nee, dat is niet terecht.
Het is alsof je appels met peren vergelijkt. Oké het is allebei fruit, maar de vorm is anders en de smaak ook. Zo is het ook met WOZ-waarde en marktwaarde van vakantiehuizen.

Wat is de marktwaarde?
Bij het bepalen van de vraagprijs houdt de makelaar niet alleen rekening met bouwjaar, inhoud en perceeloppervlakte, maar kijkt juist ook naar staat van onderhoud, inventaris (want die wordt vaak mee verkocht), unieke kenmerken en vooral de locatie. En dan rolt er vaak een hele andere waarde uit dan de WOZ-waarde. Maar wel een die een goed beeld geeft van de marktwaarde van dit vakantiehuis.

Wat is de WOZ-waarde?
WOZ staat voor Waardering Onroerende Zaken. De gemeente stelt voor ieder huis jaarlijks de WOZ-waarde vast en gebruikt de waarde om -onder andere- de hoogte  te bepalen van de OZB-heffing (Onroerende Zaak Belasting).

De WOZ-waarde loopt achter
De WOZ-waarde loopt achter op de markt. De jaarlijkse WOZ-waarde heeft als peildatum 1 januari van het voorgaande jaar. De verkoopcijfers komen uit het jaar dáárvoor. De WOZ-waarde van het vakantiehuis dat je nu op het oog hebt, heeft dus als peildatum 1 januari 2019 en is gebaseerd op verkoopcijfers uit 2018. De meest recente ontwikkelingen- het meest relevant voor de marktwaarde- neemt de WOZ-waarde niet mee. Juist omdat de verkoopprijzen de laatste jaren zijn gestegen en nog steeds stijgen.

Bezwaar aantekenen tegen de WOZ-waarde.
Op basis van de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen in de buurt, die lang niet altijd vergelijkbaar zijn, lukt het eigenaren regelmatig succesvol bezwaar te maken en de WOZ-waarde van hun vakantiehuis omlaag te krijgen. Dat scheelt soms aanzienlijk, niet alleen in de OZB-heffing, maar ook daaraan gerelateerde belastingen zoals forensenbelasting.

WOZ: niet teveel waarde aan hechten!
De WOZ-waarde is dus de waarde van het jaar ervoor en vastgesteld op basis van standaard gegevens. Ik kan me voorstellen dat je een objectieve waarde zoekt, als je erg geïnteresseerd of zelfs verliefd bent op een huis. Maar er bestaat niet zoiets als de waarde voor een huis. De vraaprijs is bepaald op basis van een aantal factoren, waaronder ligging, inrichting, (luxe) afwerking en natuurlijk de grootte en de staat van het onderhoud.
Bij het bepalen van jouw bod op een vakantiehuis heeft het dus lang niet altijd zin om te kijken wat de WOZ-waarde is. Sterker nog, je moet er niet teveel waarde aan hechten. Als de WOZ-waarde veel lager ligt dan de marktwaarde is dat wel erg gunstig voor de daaraan gerelateerde belastingen. Breng vervolgens een bod uit op basis wat jij voor het huis wilt betalen. Ga altijd uit van je eigen gevoel: wat vind jij het huis waard? Of: Wat heb jij over voor dit huis?

Interesse in het kopen van een vakantiehuis?
Bekijk het huidige aanbod!