Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit.
Vakantiehuis kopen - BuitenLeven Recreatiemakelaar

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring kunt u lezen hoe BuitenenLeven Recreatiemakelaar omgaat met uw gegevens. 

Welke gegevens worden door mij vastgelegd?

1. U verkoopt uw recreatiewoning

Wanneer u BuitenLeven Recreatiemakelaar als makelaar inschakelt bij de verkoop van uw recreatiewoning, dan leg ik de volgende gegevens vast:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • de reden van verkoop.
 • de datum van aanmelding van het vakantiehuis en de periode dat de recreatiewoning te koop staat of heeft gestaan
 • de omschrijving en kenmerken van de recreatiewoning zoals de vraagprijs, het bouwjaar, de oppervlaktes en indeling, kadastrale gegevens en de WOZ-waarde
 • beeldmateriaal zoals foto’s en video’s van de recreatiewoning
 • de reden van een eventuele intrekking van de bemiddelingsopdracht
 • wanneer de recreatiewoning is verkocht: de transactiegegevens zoals de verkoopprijs en de transactiedatum
  • overige informatie die u aan ons verstrekt

2. U bent op zoek naar een andere recreatiewoning

Wanneer u BuitenLeven Recreatiemakelaar inschakelt bij de aankoop van een recreatiewoning of een bezichtiging doet bij een recreatiewoning, dan kan BuitenLeven Recreatiemakelaar de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • het zoekprofiel waarin uw wensen omtrent een recreatiewoning zijn opgenomen
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • wanneer u een recreatiewoning heeft gekocht: de transactiegegevens zoals de koopprijs en de transactiedatum
 • overige informatie die u aan mij verstrekt

3. U koopt een recreatiewoning van iemand die gebruik maakt van BuitenLeven Recreatiemakelaar. 

Wanneer u een recreatiewoning heeft gekocht en de verkoper heeft zich laten bijstaan door BuitenLeven Recreatiemakelaar,  dan kan BuitenLeven Recreatiemakelaar de volgende gegevens vastleggen:

 • uw naam, adres en contactgegevens zoals uw telefoonnummer en e-mailadres
 • gegevens over de recreatiewoning die u heeft gekocht zoals het adres, kenmerken van de recreatiewoning , de koopprijs en de transactiedatum
 • de reden van koop of huur
 • uw leeftijds- en inkomenscategorie en gezinssamenstelling
 • overige informatie die u aan ons verstrekt

Waar gebruikt BuitenLeven Recreatiemakelaar deze gegevens voor?

1. U verkoopt uw recreatiewoning of u bent op zoek naar een andere recreatiewoning

 • BuitenLeven Recreatiemaklaar gebruikt uw gegevens om de bemiddelingsopdracht die u ons heeft verleend uit te voeren. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:
 • om uw recreatiewoning bij het publiek onder de aandacht te brengen, bijvoorbeeld op de website van BuitenLeven Recreatiemakelaar of andere relevante websites  of in verkoopbrochures
 • om taxaties en andere waardebepalingen uit voeren (uw recreatiewoning wordt alleen als referentiepand gebruikt)
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat BuitenLeven Recreatiemakelaar de dienstverlening kan verbeteren
 • voor het toezenden van informatie over producten en diensten van BuitenLeven Recreatiemakelaar; als u zich hiervoor wilt afmelden dan kunt u hiervoor contact opnemen met ons.

2. U bent op zoek naar een andere recreatiewoning

Wanneer u BuitenLeven Recreatiemakelaar inschakelt bij de aankoop van een recreatiewoning of een bezichtiging doet bij een recreatiewoning. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • om informatie toe te sturen omtrent andere recreatiewoningen
 • om het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ik mijn dienstverlening kan verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst of (OTD) Opdracht tot dienstverlening .

3. U koopt een recreatiewoning van iemand die gebruik maakt van de dienstverlening van BuitenLeven Recreatiemakelaar.

BuitenLeven Recreatiemakelaar gebruikt uw gegevens om contact met u te onderhouden, bijvoorbeeld om u de koopovereenkomst toe te sturen. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt:

 • voor adviesdoeleinden, wanneer u daarom heeft verzocht
 • voor het uitvoeren van analyses en rapportages zodat ik mijn dienstverlening kan verbeteren
 • voor het opstellen van formele documenten; Koopakte, koopovereenkomst of (OTD) Opdracht tot dienstverlening .

Beveiliging en bewaartermijn

BuitenLeven Recreatiemakelaar zal ervoor zorgen dat uw gegevens adequaat worden beveiligd zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging. Uw gegevens worden bewaard zo lang als noodzakelijk voor de hierboven aangegeven doeleinden of voor zover dit noodzakelijk is voor de naleving van wettelijke verplichtingen en voor het oplossen van eventuele geschillen.

Inzage, correctie en verwijdering

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens te richten aan BuitenLeven Recreatiemakelaar (info@uw-buitenleven.nl) onder vermelding van uw naam en adres. BuitenLeven Recreatiemakelaar zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal BuitenLeven Recreatiemakelaar de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten.

Vragen?

BuitenLeven Recreatiemakelaar neemt uw privacy erg serieus. Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen via info@uw-buitenleven.nl