Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit.

Recreatiewoning kopen: Met eigen grond of erfpacht?

Koop je de grond ook?

Als je een vakantiehuis koopt, wordt je niet altijd automatisch eigenaar van de grond. Er zijn parken en organisaties die recreatiewoningen verkopen, maar de grond zelf in eigendom houden. Dat heeft consequenties voor de koopprijs van de woning. Die is lager zonder grond dan met grond. Voor de grond betaal je dan jaarlijks een huurprijs of erfpacht. Weeg de voor- en nadelen goed tegen elkaar af voordat je gaat kopen , zodat je weet waar je financieel aan toe bent. In dit artikel neem ik de verschillende constructies onder de loep. 

Vakantiehuis op huurgrond

Deze constructie wordt vaak toegepast op campings.
Het vakantiehuis is dan geen stenen huis, maar een chalet of stacaravan. In ieder geval verplaatsbaar.
Vaak worden de huurcontracten per jaar afgesloten in de vorm van een “overeenkomst jaarplaats” In deze overeenkomst wordt geregeld dat de eigenaar van een chalet of caravan het recht krijgt om een caravan of chalet te plaatsen op het terrein van de camping. Zo’n huurcontract wordt vaak afgesloten met stilzwijgende verlenging, maar kan elk jaar opgezegd worden.
Je hoort het steeds vaker: een camping wordt verkocht en de nieuwe eigenaar wil er een vakantiepark realiseren. De huur van de campinggasten met een jaarcontract wordt opgezegd en je moet vertrekken. Als de overeenkomst onder Recron voorwaarden is opgesteld wordt een ruime opzegtermijn gehanteerd, maar toch….
Nadelen van een huurovereenkomst in de vorm van een jaarcontract:

  • Jaarlijks terugkerende kosten voor de huur van de grond
  • Overeenkomst kan opgezegd worden en dan moet je je stacaravan of chalet verplaatsen of afbreken.

Vakantiehuis op voortdurende erfpachtgrond

Organisaties zoals Staatsbosbeheer verkopen recreatiewoningen op erfpachtgrond.
Een groot voordeel is dat deze woningen vaak op unieke plekjes staan, niet op een vakantiepark. De organisatie wil in dit geval zeggenschap over de grond houden, omdat het bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van een beschermd natuurgebied.
Een erfpachtcontract wordt voor langere periode  afgesloten, bijvoorbeeld 10, 20 of 50 jaar. In het contract wordt de jaarlijkse erfpachtcanon (het bedrag dat je betaalt aan erfpacht) geregeld en de voorwaarden die horen bij het recreëren in dit gebied. In het contract staat ook de jaarlijkse indexering van de canon. Soms is het mogelijk om de erfpacht af te kopen, maar meestal niet.

Nadelen van erfpacht met een eindtermijn:

  • Na afloop van de erfpachttermijn kijkt de eigenaar naar de actuele grondwaarde en neemt die als basis voor de hoogte van de nieuwe erfpachtcanon. De canon kan dus ineens veel hoger worden.
  • Bij verkoop kan het nadelig zijn als het erfpachtcontract binnen afzienbare tijd afloopt, omdat onduidelijk is hoe hoog de erfpachtcanon daarna gaat worden.
  • Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om een hypotheek te krijgen.

Vakantiehuis op eeuwigdurende erfpachtgrond

Bij een vakantiehuis met een eeuwigdurende erfpacht is de erfpachtgever meestal een particulier, die zeggenschap over zijn grond wil houden.
Met eeuwigdurende erfpacht worden de kosten van de erfpacht één keer vastgesteld. Je sluit dit bedrag niet elke 10, 20 of 50 jaar af (zoals bij voortdurende erfpacht), maar één keer voor altijd (eeuwigdurend dus). Deze canon wordt jaarlijks geindexeerd volgens het CBS. Zo krijg je, met een vakantiehuis op erfpachtgrond meer zekerheid en duidelijkheid.

Het kan aantrekkelijk zijn om een huis met eeuwigdurende erfpacht te kopen, omdat de prijs van het huis lager is (je koopt immers de grond niet). Je mag de grond gebruiken alsof het jouw eigendom is. Staat de woning in een vakantiepark, dan is vaak wel iets in het erfpachtcontract vastgelegd over de inrichting en afscheiding van de tuin.
Op kleinere vakantieparken die in particuliere handen zijn, wordt vaker eeuwigdurende erfpacht toegepast.
De erfpachtcanon die je dan betaalt komt regelmatig in de plaats van parkkosten voor het onderhoud van de wegen, openbaar groen en verlichting.

Nadeel van deze constructie is dat je geen eigenaar van de grond bent. Voordeel: een hypotheek verkrijgen is mogelijk.

Vakantiehuis op eigen grond

Dit is de constructie die mijn voorkeur heeft.
Het is dan duidelijk waar je aan toe bent. Je koopt het huis en de grond voor een bepaald bedrag en that’s it. Er komen geen jaarlijkse kosten meer bij anders dan de normale gemeentelijke belastingen, verbruikskosten (gas, water en licht) en eventueel parklasten.  Het is echter niet altijd mogelijk om de grond te kopen en dan is eeuwigdurende erfpacht een goed alternatief.

hulp bij aankoop vakantiewoning

Wellicht ook interessant

Blogs over gerelateerde onderwerpen