Let op! U belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningsplicht voor deze activiteit.

Forensenbelasting: Wat is het en voor wie?

24 juni 2022

Wat is een forens?

Een forens is iemand die dagelijks reist tussen de woonplaats en de plaats waar hij of zij werkt. Forensen worden gezien als de veroorzakers van de files, zij reizen immers dagelijks van de ene plaats naar de andere. Dit reisverkeer tussen de woon- en de werkplaats wordt forensenverkeer genoemd.

Wat is een forensenstad?

Een forensenstad is een stad waar veel forensen wonen: de mensen in die stad werken dus niet in die bepaalde stad, maar reizen naar een andere stad om daar te gaan werken. Dit wordt ook wel een ‘slaapstad’ genoemd. Een voorbeeld hiervan in Nederland is Almere, waar veel mensen wonen die werken in Amsterdam.

Wat is forensenbelasting?

Een logisch vervolg op bovenstaande begrippen zou zijn dat forensenbelasting een belasting op het woon-werkverkeer van een forens is. Dat is dus niet zo: forensenbelasting heeft niets met wonen-werken te maken maar met wonen-recreëren. Forensenbelasting is een gemeentelijke heffing voor eigenaren van tweede woningen.

Waarom heffen gemeenten forensenbelasting?

“De forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar geen ingezetene zijn van deze gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in die gemeente. Het doel is niet om kosten voor deze voorzieningen één op één te verhalen, maar juist om een bijdrage te vragen aan het algemene voorzieningenniveau van de gemeente.” Aldus de site van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Veel toeristische gemeenten maken echter gretig gebruik van de mogelijkheid om op deze manier de begroting sluitend te krijgen.

Wanneer kun je te maken krijgen met de forensenbelasting?

Personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente hebben, meer dan 90 dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin, betalen forensenbelasting.

Dus als jij jouw vakantiewoning niet gaat verhuren, kun je een aanslag voor forensenbelasting in de bus verwachten. Of je daadwerkelijk 90 dagen of meer gebruik maakt van jouw woning is niet relevant.

Hoe hoog is de forensenbelasting?

Elke gemeente mag zelf vaststellen of ze forensenbelasting wil heffen. Sommige gemeenten heffen forensenbelasting op basis van de WOZ-waarde, andere op basis van het oppervalk van de tweede woning. De hoogte van deze belasting verschilt nogal per gemeente en varieert van ca. € 100 tot ruim € 2.000!

Informeer vooraf!

Ga je een vakantiewoning kopen om er zelf van te genieten? De hoogte van de forensenbelasting kan een rol spelen bij de aankoop. Het betreft immers een jaarlijks terugkerende belasting. Informeer vooraf bij de gemeente naar de hoogte van de forensenbelasting! Zo kom je niet voor uitgaven te staan, waar je niet op gerekend had.