Permanent wonen in een recreatiewoning? - BuitenLeven Recreatiemakelaar
 • Home
 • Blog
 • Permanent wonen in een recreatiewoning?

Permanent wonen in een recreatiewoning?

Permanent wonen in een recreatiewoning: het mag niet in Nederland en er bestaan een heleboel misverstanden over. Sommige mensen denken dat het toegestaan wordt als je een paar weken per jaar weg bent, als je een postbus ergens huurt. Of als je bij je kinderen staat ingeschreven. Begin 2020 lieten twee Tweede Kamerleden van D66 en de VVD een proefballonnetje op met de stelling: legaliseer wonen op vakantieparken zonder toekomst. Het kwam volledig uit de lucht vallen Er volgden veel positieve reacties. Velen zagen zich al in hun vakantiehuis wonen.

De voorwaarden zijn echter niet veranderd: de beslissingsbevoegdheid ligt nog steeds bij de gemeenten en die trekken er nog niet hard aan. Ook als je gaat overwinteren in Spanje en “maar” een half jaar in je vakantiewoning verblijft is dat jouw formele adres, dus jouw hoofdwoonverblijf.  

Interesse in het kopen van een recreatiewoning? Bekijk het actuele aanbod!

Bekijk het actuele aanbod

Permanent wonen in een recreatiewoning

Er is sprake van permanent bewonen van een recreatiewoning als je daar je hoofdwoonverblijf hebt, er het hele jaar of het grootste deel van het jaar woont en nergens anders een legale zelfstandige woonruimte hebt. Als je als bewoner je zaken behartigt vanuit de recreatiewoning. Als je bijvoorbeeld vanuit je vakantiewoning naar je werk gaat en je boodschappen doet, kan de gemeente er redelijkerwijs van uitgaan dat het hoofdverblijf zich ter plaatse van het vakantiehuis bevindt.

In Nederland mag je niet permanent wonen in een recreatiewoning. Daar zijn een aantal argumenten voor:

 • Recreatiewoningen liggen vaak in kwetsbare natuurgebieden.
 • We moeten oppassen voor verstening van het groen, zodat de weinige natuur die we in Nederland hebben, voor iedereen toegankelijk blijft.
 • Mensen die permanent wonen in een recreatiewoning besteden minder bij de lokale middenstand, omdat permanente bewoners minder zouden besteden aan bijvoorbeeld horeca, fietsverhuur of musea.
 • De bouwnormen voor vakantiewoning zijn lichter dan voor gewone woningen. Niet alle recreatiewoningen zijn daarom geschikt voor permanente bewoning. 

Het strikte onderscheid tussen recreatiewoningen en normale woningen is echt een typisch Nederlands onderscheid, dat je in het buitenland eigenlijk niet ziet. Gemeenten mogen zelf beslissen hoe ze omgaan met permanente bewoning: Handhaving, gedogen of legaliseren. Als gemeenten ervoor kiezen dat er niet permanent in een recreatiewoning gewoond mag worden, moeten ze serieus werk maken van handhaving en daar schort het vaak aan. Bewoners voelen zich bespied omdat er met regelmaat een controleur van de gemeente op de stoep staat. Er zijn gemeentes die echt door pakken en bewoners door hoge dwangsommen dwingen hun permanente status op te geven.

Gedoogbeleid

In een aantal gemeenten wordt permanent wonen in een recreatiewoning gedoogd, dat wil zeggen oogluikend toegestaan. Als er geen overlast is, knijpt de gemeente nog wel eens een oogje dicht. Ook omdat er niet altijd menskracht en geld beschikbaar zijn om te handhaven.

In sommige gevallen hebben bewoners een persoonsgebonden gedoogbeschikking; dat betekent dat deze persoon permanent in de recreatiewoning mag wonen, maar bij verkoop geldt dat niet voor de koper. Vraag dit goed na als je een vakantiewoning koopt, waarbij verteld wordt dat je er permanent mag wonen.

En er zijn parken waar je wel “permanent” in je vakantiewoning mag wonen, maar dan moet je kunnen aantonen dat je minimaal 120 dagen per jaar de woning niet bewoond. Dit is een ideale situatie voor mensen met een camper. Zij hoeven immers geen groot huis meer in Nederland, kinderen zijn vaak de deur uit en als ze met pensioen gaan, kopen ze een camper en trekken een paar maanden per jaar door Nederland of Europa. Ik denk dat er grote behoefte is aan meer van dit soort parken, maar helaas staan gemeenten en provincies er vaak nog negatief tegenover. 

Legalisering permanente bewoning van recreatiewoningen?

De roep om legalisering wordt steeds groter, het blijkt dat er binnen nu en 5 jaar een groot woningtekort dreigt in Nederland. Reden te meer om permanent wonen in een recreatiewoning te legaliseren. Hiervoor moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen van recreëren naar wonen. Een zogenoemde ‘dubbelbestemming’; die zowel recreëren als permanente bewoning toestaat, kan ook een goede oplossing zijn. Een vereiste is wel dat de woningen voldoen aan het Bouwbesluit. 

Eind 2018 heeft een Landelijke Vakantiewoningentop plaatsgevonden waaruit de Actie-agenda vakantieparken 2018-2020 voortkwam. De inzet van de actie-agenda bestond uit vijf hoofdlijnen:

 • Vakantieparken aantrekkelijk houden
 • Passende oplossingen voor mensen die nu op de parken (permanent) wonen
 • Voorkomen van excessen en uitbuiting van kwetsbare groepen
 • Inzet op veilige parken zonder criminaliteit en ondermijning
 • Voor de toekomst kijken of het combineren van maatschappelijke functies van vakantieparken mogelijk is

De minister heeft zich toen ook uitgesproken dat ze eraan mee wil werken als gemeenten de bestemming van recreatiewoningen willen wijzigen. In sommige gemeenten hebben deze transities al plaatsgevonden. Maar dan voornamelijk ten gunste van mensen die al op vakantieparken wonen. De meeste gemeenten hebben ervoor gekozen om te gaan handhaven en illegale bewoners te dwingen andere woonruimte te zoeken. Maar die is niet altijd te vinden, wat regelmatig tot stressvolle situaties leidt.

Actuele aanbod vakantiewoningen

  Bestemmingsplan recreatiewoningen wijzigen of niet

  Er zijn een aantal aspecten die mede bepalen of een bestemmingsplanwijziging gewenst is of juist niet.

  Kansen voor de regionale economie

  Gemeenten met veel toeristische attracties en toeristische aantrekkelijkheid zijn afhankelijk van toerisme. Veel mensen werken in de toeristische, recreatieve sector. Vakantieparken in deze gemeenten bieden vaak veel vertier voor de vakantieganger: er is een subtropisch zwemparadijs, animatie voor de kinderen, outdoor activiteiten, één of meer restaurants. Deze parken zijn aantrekkelijk voor verhuur aan vakantievierders.Sociaal maatschappelijke kant

  Parken met weinig verhuur zouden omgezet kunnen worden in permanent wonen. De woningen moeten dan wel voldoen aan het bouwbesluit en de infrastructuur moet goed zijn. Parken die nog niet afgebouwd zijn, waar in de crisis de verkoop gestagneerd is, zouden kunnen worden afgebouwd met woningen die geschikt zijn voor permanente bewoning.  Er kan dan ook gekozen worden voor een dubbelbestemming: recreatie en wonen. Vooral voor parken waar niet zo heel veel verhuurd wordt, zou dat een goede oplossing kunnen zijn. Door permanente bewoning is de sociale controle op het park groter en zijn er minder ongeregeldheden. 

  Doorstroming in de markt

  Ouderen willen kleiner wonen, maar niet persé in een appartement. Veel vakantiewoningen hebben een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Ideaal als je lang zelfstandig wilt blijven wonen. In de reguliere woningbouw zijn er niet zoveel van dergelijke woningen. Dit kan gecombineerd worden met zorg in de meest brede zin van het woord. Op parken heb je centrumvoorzieningen,waar dit uitstekend geïntegreerd kan worden. Dat creëert ook weer kansen voor het beheer van het vakantiepark. Als ouderen in hun vakantiehuis mogen wonen, komen er woningen vrij op de reguliere markt, waardoor een doorstroming in gang gezet kan worden.

  Veranderende eisen/wensen van de vakantieganger

  Vakantiegangers willen steeds meer luxe. Een vakantiehuis moet minimaal dezelfde luxe bieden als thuis, het liefst nog meer, want dat versterkt het vakantiegevoel.. Niet alle parken kunnen daaraan voldoen. Wat 10 jaar geleden luxe was, wordt nu oubollig gevonden. Als de verhuur niet het beloofde rendement oplevert zijn eigenaren niet altijd bereid om hun woningen voor veel geld aan te passen. Deze parken zoeken vaak hun heil in langverhuur. Dat mag dan weer wel. Deze woningen zouden uitstekend geschikt kunnen zijn voor permanente bewoning. Eigenaren van woningen die niet genoeg rendement opleveren, kunnen hun vakantiehuis dan voor een goede prijs verkopen en met de opbrengst nieuwe investeringen doen.

  Voor de korte termijn

  Voor de korte termijn zal er nog niet veel veranderen en niet alle vakantiewoningen zijn geschikt voor permanente bewoning, maar het feit dat de landelijke politiek nu oog heeft voor het permanent wonen in een recreatiewoning en bereid is te denken in oplossingen en kansen biedt perspectief voor de toekomst.

  Interesse in het kopen van een vakantiewoning? Bekijk het actuele aanbod!

  Bekijk het actuele aanbod

  Interessante artikelen: 

  Wil je elke nieuwe blog gratis in je mailbox? Meld je dan aan voor Buitengewoon BuitenLeven, tips en inspiratie bij de koop van een vakantiehuis. Elke 3 weken ontvang je dan het blog, tips, adviezen en interessante informatie over de aanschaf van een vakantiewoning.

  Trap niet in één van de valkuilen bij de koop van een vakantiehuis

  Download gratis het eBook en ga stap voor stap op weg naar jouw ideale vakantiehuis, zonder in één van de grootste valkuilen te trappen!