Vakantiewoning en de fiscus - BuitenLeven Recreatiemakelaar

Vakantiewoning en de fiscus

Wat weet u eigenlijk van de fiscale zaken die horen bij de koop van een vakantiewoning? Uiteraard is uw persoonlijke situatie en de wijze van gebruik van de vakantiewoning van belang bij de vraag wat de fiscale gevolgen van de koop van een vakantiewoning in Nederland zijn. 

In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat er 3 soorten belastingen zijn waarmee u te maken krijgt wanneer u een tweede woning voor de (gedeeltelijke) verhuur koopt: overdrachtsbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting (btw). Wij hebben deze belastingen in hoofdlijnen voor u op een rij gezet.

OVERDRACHTSBELASTING

U bent overdrachtsbelasting verschuldigd op het moment dat u juridisch of economisch eigenaar wordt van uw vakantiewoning. Over het algemeen is over de koop van een nieuwbouw recreatiewoning geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Bij de koop van een bestaand vakantiehuis geldt dit over het algemeen wel. Indien u als koper onder de conditie kosten koper (k.k.) koopt dan zal de koper de overdrachtsbelasting moeten betalen.

Wordt gekocht onder de conditie vrij op naam (v.o.n.) dan betaalt de verkoper de overdrachtsbelasting. De overdrachtsbelasting bedraagt op dit moment 2% over de koopsom. Koopt u een vakantiewoning inclusief inventaris, dan wordt over het aandeel van de inventaris in de koopsom geen overdrachtsbelasting berekend.

INKOMSTENBELASTING

Voor u als particuliere belegger wordt de vakantiewoning als inkomen uit sparen en beleggen in box 3 aangemerkt. De inkomsten uit sparen en beleggen bestaan uit een fictief rendement van 4% over het saldo van de waarde van de woning (de WOZ-waarde) minus de schuld van de woning per 1 januari. De belastingheffing in box 3 bedraagt 30 procent, waardoor de effectieve jaarlijkse belastingdruk 1,2 % (30% van 4%) bedraagt van de waarde minus de schuld van de vakantiewoning. Fiscaal wordt fictief 4% rendement over de waarde van de woning belast. Als het echte rendement hoger is dan 4%, dan betaalt u over het meerdere geen inkomstenbelasting. Bij verkoop van de vakantiewoning is de waardestijging onbelast. Wel is het zo dat als de waarde van de woning door de jaren heen stijgt (WOZ-waarde) ook de waardeverandering jaarlijks met 1,2% inkomstenbelasting wordt belast.

Vanaf 1 januari 2017 geldt een nieuwe vorm van belastingheffing in box 3. Het belastingtarief blijft 30% maar het forfaitair rendement wordt berekend aan de hand van een vermogensmix en drie schijven met elk een eigen jaarlijks wisselend forfaitair rendementspercentage. Voor het jaar 2017 wordt het forfaitair rendement tot een belastbaar vermogen van € 100.000 waarschijnlijk 2,9%, tussen de € 100.000 en de € 1.000.000 waarschijnlijk 4,7% en daarboven waarschijnlijk 5,5%. Er geldt vanaf 2017 een vrijstelling voor het gehele vermogen in box 3 van € 25.000 per persoon.

OMZETBELASTING

Als u de vakantiewoning geheel of gedeeltelijk verhuurt (minimaal 140 dagen per jaar) in het kader van het vakantiebestedingsbedrijf, vormt de exploitatie een onderneming voor de omzetbelasting, ook als u de woning als privé-persoon koopt.
Over de verhuuropbrengst dient u 6% omzetbelasting aan de Belastingdienst af te dragen. Daar staat tegenover dat de aan u in rekening gebrachte omzetbelasting over de kosten in aftrek gebracht mag worden. Denk hierbij aan o.a. energiekosten, parkbijdragen en onderhoudskosten.
De afdracht en de teruggaaf van omzetbelasting vindt plaats door middel van een aangifte omzetbelasting, die per kwartaal gedaan dient te worden. U moet zich als ondernemer voor de omzetbelasting aanmelden bij de Belastingdienst. Om aangemerkt te worden als ondernemer dient o.a. een omzetbelastingnummer (BTW-nummer) aangevraagd te worden bij de Belastingdienst. Een inschrijving bij de Kamer van Koophandel is niet noodzakelijk. Voor de aanmelding moet een speciaal formulier worden ingevuld en ingediend bij de Belastingdienst.

Kleine ondernemersregeling

 

Moet u in een jaar minder dan € 1.883 btw betalen?

Dan kunt u in aanmerking komen voor belastingvermindering. Of u hoeft helemaal geen btw te betalen. U maakt dan gebruik van de kleine ondernemersregeling. Download de brochure van de Belastingdienst. U kunt belastingvermindering krijgen op het btw-bedrag dat u moet betalen als u aan de volgende 4 voorwaarden voldoet:
• U hebt een eenmanszaak of uw onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma.
• U moet na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw betalen in een jaar.
• Uw onderneming is in Nederland gevestigd.
• U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Wilt u meer gedetailleerd informatie over uw persoonlijke situatie? Maak dan een afspraak met een gespecialiseerde belastingadviseur!

Interesse in het kopen van een vakantiewoning? Bekijk het huidige aanbod!

Bekijk het actuele aanbod

Interessante artikelen: 

 Wil je elke nieuwe blog gratis in je mailbox? Meld je dan aan voor Buitengewoon BuitenLeven, tips en inspiratie bij de koop van een vakantiehuis. Elke 3 weken ontvang je dan het blog, tips, adviezen en interessante informatie over de aanschaf van een vakantiewoning.

Trap niet in één van de valkuilen bij de koop van een vakantiehuis

Download gratis het eBook en ga stap voor stap op weg naar jouw ideale vakantiehuis, zonder in één van de grootste valkuilen te trappen!